Else-Marie Strese

Else-Marie Strese är född 1951 i Göteborg men bor numera i Julita, Sörmland. Hon utbildade sig till biolog vid Freie Universität i Berlin där hon också disputerade med inriktning; genetik och växtförädling. Else-Marie är även docent i agrarhistoria och har under sitt yrkesliv forskat och undervisat på universitet i Tyskland och i Sverige. Många år var hon verksam som naturvetarintendent vid Nordiska museet/Julita gård, liksom varit delaktig i uppbyggnaden av Sveriges Nationella Genbank.

Else-Marie har tidigare gett ut ett antal publikationer inom biologi, liksom haft ett flertal utställningar med sina glada målningar. Idag finner Else-Marie glädje i att skriva för barn och att väcka deras intresse för natur, miljö och hållbarhet, fler böcker kommer.