Ted Rosendahl

Ted Rosendahl, civilingenjör som debuterade som författare i och med utgivningen av Slottet i Sophögen 2022. Boken handlar om känslomässiga värden och dess betydelse för hur vi upplever vår omvärld där vi bor, lever och är verksamma.

Han har i sitt skrivande inspirerats av liknande tankebanor som sin pappa Björn Rosendal, som införde begreppen ”känslomässig intelligens” och ”familjebudskapet”. Begrepp som vuxit fram genom hans profession som konstnär, läkare och sedermera författare till ett antal böcker.

Liksom betraktaren av ett konstverk har Ted Rosendahl tagit till sig dessa utsagor, men gjort sina egna tolkningar utan några djupare analyser. Begreppen har fått tala sitt eget tydliga språk och får betraktas som hörnstenar i hans böcker.

Att skriva böcker har aldrig varit ett självändamål i hans värld, utan boken har blivit ett sätt att sprida sina tankar till en bredare sfär än familj och bekanta. Han skriver utifrån sina egna upplevelser och känslor så det finna mycket som kan diskuteras och debatteras. I regel är det oftast något slags budskap som han vill förmedla så det finns alltid saker att fundera över.

Ted Rosendahl bor tillsammans med sin fru Anna-Karin på Stuvö utanför Göteborg. Här driver han Stuvöateljén med ambitionen att fortsatt ge ut böcker med förankring inom konst, filosofi, arkitektur och samhällsutveckling.