Eva Bang

Eva Bang bor sedan flera år i sitt barndomshem på den pittoreska ön Hönö, utanför Göteborg. Hon är 64 år och har ett långt arbetsliv bakom sig inom psykiatrin och har arbetat både på Lillhagens sjukhus i unga år och senare på Psykiatri Östra, ÖS men även på några psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Idag vill hon ha nära till sitt arbete och jobbar natt på en gruppbostad på Hönö. Eva har två vuxna barn med sina familjer och de är till stor del glädjen i hennes lite isolerade liv. 

Hennes bok; Så här kan det vara kom ut får två år sedan och är en berättelse om hennes överkänslighetssjukdom. Sjukdomen är diffus och okänd och hon skriver om de svårigheter som hon möter i samhället. I boken så blandar hon sina viktiga erfarenheter med fakta från seriösa internetsidor. Allt för att kunna ge läsaren en möjlig förklaring till de många olika typer av utmattning som många människor drabbas av idag. Dit räknas bland annat psykisk ohälsa.

Boken blir riktigt spännande när Eva på ett tydligt sätt kan visa hur några moderna livsstilssjukdomar symptomatiskt smälter samman med varandra  och till sist med hennes egen sjukdom! 

Bokens pitch!

  • En modern och samhällsnyttig bok för alla!
  • Att kemikalier, stress och mobilstrålning kan göra oss sjuka!
  • Du bestämmer själv om det kan vara så här!